GÜMRÜK BİRLİĞİ NEDİR ?

0
660
gümrük-birliği-1

 

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TANIMI

►6 Mart 1995 tarihinde karar olarak kabul edilen Gümrük Birliği; taraf ülkelerin mallarının tek bir gümrük alanı içinde, her nev’i tarife ve eşdeğer vergiden muaf biçimde, serbestçe dolaşabilmeleri ve tarafların, üçüncü ülkelerden gelen ithalata yönelik olarak da aynı tarife oranlarını ve aynı ticaret politikasını uygulamalarıdır.

►Üçüncü ülkelere yönelik olarak aynı ticaret politikaları benimsendiğinden, gümrük birliği, serbest ticaret alanlarından daha ileri bir ticari entegrasyon modelidir.

 

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN KAPSAMI

►Malların Serbest Dolaşımı: Gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması ve AB Gümrük Kodu’na uyum

►Ortak Ticaret Politikası: Ortak Gümrük Tarifesi’ne (OGT) uyum, tercihli ticaret anlaşmaları, otonom rejimler

►Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılması: Teknik mevzuat uyumu

►Yasal Düzenlemeler: Fikri ve sınaî mülkiyet hakları, rekabet kuralları, kamu alımları

►Kurumsal İşbirliği: Ortaklık kurumlarının oluşumu

BİLMEMİZ GEREKEN EKONOMİK KRİZ KAVRAMLARI

 

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDE MEVCUT SÜREÇ

►Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin resmi müzakerelerin Avrupa Komisyonu’nun Konsey’den yetki almasını müteakip, 2017 yılının ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

►Bu çerçevede hâlihazırda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte müzakerelere hazırlık süreci devam ediyor.

Bu süreç, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda Avrupa Birliği Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor.

Önemli Tarihler ;

6 Mart 1995 Gümrük Birliği kararı kabul edildi.

1 Ocak 1996 Türkiye – AB arasında Gümrük Birliği  yürürlüğe girdi ve sanayi mallarına uygulanan gümrük vergileri kaldırıldı.

18 Mart 2016 Gümrük Birliği’ nin güncellenmesi konusunda taraflar uzlaştı.

Türkiye ve Almanya Dış Ticaret

 

Yorumlar

yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here