Cari İşlemler Açığı ve Finansmanı

1
789
CARİ İŞLEMLER AÇIĞI

 

 

●2017 yııı ilk yarııda geçen yıı aynıdönemine göre, iç ve dıştalepteki canlanma, üretimi ve üretimin ithalata olan bağılıığınedeniyle ithalatıve dolayııla dışticaret açığııarttıdı. Bu dönemde, sermaye ve tüketim malıithalatıazalıken, hammadde ithalatıarttı. Genel olarak bakıdığıda ise, enerji ve altı ithalatıı arttığı buna karşı diğr malları ithalatıı ise azaldığıgörülüyor.

●Nitekim toplam ithalattaki payı%16 olan enerji ithalatı%33 artarak 17,2 milyar USD’ye ve ithalattaki payı%7 olan altı ithalatı%255 artarak 8 milyar USD’ye yükseldi. Enerji ve altı dışıdaki mal ithalatıise -%1,6 oranıda azaldı.

Sanayi üretiminin artmaya devam ettiğ dikkate alıdığıda, önümüzdeki dönemde, cari işemler açığıda bir miktar daha genişeme olmasıbeklenebilir. Dolayııla cari işemler açığıı daraltıabilmesi anlamıda, mal ihracatııarttımanı yanıda ağılılıolarak inşat, seyahat ve ulaşımadan oluşn döviz kazandıııhizmet gelirlerinin de anlamlıbir oranda arttıımasıgerekiyor.

Cari İşlemler Açığı Ne Kadar?

●Cari işlemler açığı, 2017 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 milyar USD artarak 20,8 milyar USD’ye yükseldi. Söz konusu gelişme ağırlıklı olarak, dış ticaret dengesinin 2,1 milyar USD artarak 22,5 milyar USD’ye yükselmesinden kaynaklandı.

Cari İşlemler Açığı Nasıl Oluştu?

●Yılın ilk yarısında, hizmetler dengesi 6,1 milyar USD ve genel hükümet, kişisel transferler ve diğer transferlerden oluşan ikincil gelir dengesi ise 1,1 milyar USD fazla verdi.

●Buna rağmen, dış ticaret dengesinin 22,5 milyar USD ve ücret ve yatırım gelirlerinden oluşan birincil gelir dengesinin 5,5 milyar USD civarında açık vermesi nedeniyle cari işlemler açığı oluştu.

Cari Açık Nedir? Ekonomiye Etkisi Ne Olur ?

Cari İşlemler Açığı Nasıl Finanse Edildi?

●2016 yılının ilk yarısında 25,6 milyar USD olan toplam finansman tutarı; bu yılın aynı döneminde, 3,2 milyar USD’si portföy yatırımları, 7,4 milyar USD’si doğrudan yatırımlar ve 2,2 milyar USD’si ise krediler şeklinde olmak üzere toplamda 22,8 milyar USD oldu.

●4,5 milyar USD’lik sebebi belli olmayan döviz çıkışı da dikkate alındığında ülkeye toplam döviz girişi 18,4 milyar USD olarak gerçekleşti. Cari açığın 2,4 milyar USD’lik kısmı ise resmi rezervlerden karşılandı.

 

Mal ve Hizmet Gelirlerinin Katkısı Ne Kadar?

●2,9 milyar USD’lik bavul ticaretinin de dahil olduğu mal ihracatı gelirleri %11 artarak 77,9 milyar USD’ye ulaştı.

Hizmet gelirlerinin %47’sine tekabül eden; taşımacılık gelirleri %7 artarak 2,3 milyar USD’ye, seyahat gelirleri %13 artarak 5,3 milyar USD’ye ve inşaat hizmetleri gelirleri %37 artarak 277 milyon USD’ye yükseldi.

Türkiye’ de Ar-Ge Harcamalarının Görünümü

 

Yorumlar

yorum

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here