BİLMEMİZ GEREKEN EKONOMİK KRİZ KAVRAMLARI

2
613
ENFLASYON

( KÖTÜDEN – AZ KÖTÜYE )

Ekonomik kriz kavramlarının sıralanması, uygulanacak ekonomi politikasının görece zorluğuna göredir Ekonomik krizlerde hangi ekonomi politikasının uygulanacağı, krizin çeşidiyle, derinliğiyle ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısıyla alakalıdır.

 

1 ) SLUMPFLASYON

Slumpflasyon, enflasyon olgusu yaşanan bir ekonominin küçülmesi yani enflasyon içinde küçülme halidir. Ekonomik krizlerin içinde en zoru olan bu durum, bir yandan enflasyonu düşürmeye uğraşırken, bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmaya sonra da büyümeye döndürmeye yönelik bir ekonomi politikası uygulamayı gerektirmektedir.

Katar Krizi ve Ekonomik Etkileri

2 ) DEPRESYON

Depresyon, ekonomik faaliyetlerin uzun süreli olarak aşağı yönlü olduğu ekonomik durumdur. Depresyon ile resesyon; depresyonun daha uzun süreli bir çöküşü ifade etmesi ve resesyonda GSYH küçülmesinin daha düşük düzeyde olması anlamında birbirlerinden ayrılırlar. Bazı iktisatçılara göre, GSYH’daki küçülmenin depresyon olarak kabul edilmesi için %10 dolayında bir küçülme olması gerekir.

Karşılıksız Para Basma = ABD

3 ) RESESYON

Bir ekonomide üst üste iki çeyrek GSYH küçülmesinin yaşandığı durumu ifade eden resesyon, bazen iki çeyrek sonrasında sona erebileceği gibi bazen de daha uzun sürebilir. Ekonominin resesyondan iki çeyrek sonunda çıkmasına V tipi çıkış ve daha uzun bir sürede çıkmasına ise U tipi çıkış adı verilir. Eğer ekonomi resesyondan çıkışa geçtikten sonra yeniden küçülmeye girmişse, ozan W tipi resesyon ya da çift dipli resesyon söz konusu olur.

Cari Açık Nedir? Ekonomiye Etkisi Ne Olur ?

4 ) DEFLASYON

Deflasyon, enflasyonun tersi olarak fiyatların sürekli düştüğü, enflasyonun negatif olduğu, mal ve hizmetlere olan talebin düştüğü, harcamaların ertelendiği, ekonomik aktivitenin yavaşladığı ve işsizliğin arttığı dönemdir. İlk bakışta olumlu gibi görünen deflasyon aslında enflasyondan daha önemli bir ekonomik kriz ifadesidir. Örneğin; Japonya bu durumu oldukça uzun süre yaşadı.

Cari İşlemler Açığı ve Finansmanı

5 ) STAGFLASYON

Stagflasyon, İngilizce durgunluk anlamına gelen “stagnant” ve enflasyon kelimelerinden türetilmiş olup, durgunluk ekonomisi anlamına gelir. Durgunluk ekonomisinde, işsizlik ve enflasyon beraber artmaktadır. Diğer bir deyişle; bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi büyümüyorsa, o ekonomide stagflasyon (enflasyon içinde durgunluk) hali vardır. Örneğin; 1970’lerde yaşanan petrol krizi.

Türkiye’de Borsacılığın Tarihi

6 )ENFLASYON

Enflasyon, fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış durumudur. Kaynaklarına göre, “Talep Enflasyonu” ve “Maliyet Enflasyonu” şeklinde iki tür enflasyon vardır. Toplam talebin arzı aşarak sürekli fiyat yükselişine neden olması halinde talep enflasyonu ve üretimde girdi olarak kullanılan mal ve hizmetlerin maliyetinde ortaya çıkan artışlar sonucunda fiyatların sürekli artması halinde de maliyet enflasyonu ortaya çıkar.

Borsada Söz Konusu Olan Riskler Nelerdir?

Gelen Aramalar: İngilizce Slumplasyon

Yorumlar

yorum

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here