Yatırım Fonu nedir?

1
709
borsa[1]

Yatırım Fonu, halktan katılma belgeleri

karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri

hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı

mülkiyet esaslarına göre, hisse senetleri,

özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri,

kıymetli madenler, diğer sermaye piyasası

araçları, repo, ters repo ve türev sözleşmelerden

oluşturulabilecek portföyü işletmek amacıyla

kurulan mal varlığıdır.

Yatırım fonları, A ve B tipi olmak üzere iki

ana gruba ayrılır. Yatırım fonu, içtüzüğünde

belirtilmek suretiyle, portföy değerinin aylık

ağırlıklı ortalama bazda en az %25’ini, devamlı

olarak özelleştirme kapsamına alınan Kamu

İktisadi Teşebbüsleri de dahil Türkiye’de

kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış

fonlar A tipidir. Portföy değerinin aylık ağırlıklı

ortalama bazda en az %25’ini, devamlı olarak,

Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırmış olma

şartı aranmayan fonlara ise, B Tipi Yatırım Fonu

denir.

 

 

Yorumlar

yorum

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here