65 yaş yaşlılık maaşı alma şartları

1
838
yaşlı

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

65 yaşını doldurmuş yardıma muhtaç, çalışamaz durumda olan, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarının aldığı maaşa 65 yaş aylığı denilmektedir. Bir diğer adı da yaşlılık maaşı olarak bilinmektedir. Ayrıca devlet çalışacak durumda olmayan engelli ve özürlü Türk vatandaşlarının da yaralanabileceği bir yardım kanunudur.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde yeni bir yönetmelik resmi gazete tarafınca halka bildirilmiştir. Bu yürürlüğe girmiş kanunla birlikte yardıma muhtaç insanlar tespit edilmiş , gereken yardımda Türk vatandaşlarına uygulanmıştır. Yardıma muhtaç 65 yaş ve üstü kişiler , bedeninin fonksiyonunu %40 ila%69 arasında kaybeden özürlü vatandaşlarında uygulanan bu kanundan hala yararlanamamış Türk vatandaşları için yazımızın devamında nerelere başvuru yapması hakkında bilgiler yer almaktadır.

65 YAŞ AYLIĞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

65 yaşını doldurmuş yardıma muhtaç , kanunen bakmakla yükümlü akrabası olmayan , nafaka bağlanmamış veyahut bağlanması mümkün olmayan sosyal güvenlik kurumlarından yardım yada aylık hakkından yararlanmayan , herhangi bir devamlı geliri olmayan , hiçbir gayrimenkul’ü (ev,arsa, araba, tarla, vb ) bulunmayan , ve yürürlüğü girmiş olan 2022 sayılı kanunun 1 ‘ inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türkiye cumhuriyeti vatandaşı yararlanabilecektir. Bunun yanı sıra  7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girecek derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık raporu ile kanıtlanan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir iş’de çalışmamış olan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibariyle 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlar yararlanabilecektir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır ?

65 AYLIĞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILMASI GEREKİYOR?

65 yaş aylığı almak isteyen kişi ikamet ettiği ilçenin mal müdürlüğünden yada Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğünden başvuru formu temin edip dolduracak. Eksik ve doğru doldurulan form mal müdürlüğüne teslim edilir. İl-ilçe idare kurullarını tarafınca başvuru formu dolduran kişiyle ilgili detaylı bir araştırma yapılır. Araştırma sonucu 65 aylığına hak kazanıp kazanmadığı tespit edilir. İl-ilçe kurulunca muhtaç olduğu tespit edildiği takdirde başvuru evrakı genel müdürlüğe gönderilir ve işleme alınır. Gerekli aylık yardımı başlar.

Kredi Sicili Bozuk Olana Kredi Veren Bankalar Hangileri?

BAŞVURU FORMU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

2022 sayılı Kanuna göre 65 Yaş Aylığı Başvuru Formunda gerekli evraklar şöyledir;

  • Mal müdürlüğünden alınan başvuru formu,
  • Muhtarlıktan alınan detaylı ikamet adresi ,
  • Vukuatlı nüfus örneği,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,

65 YAŞ AYLIĞI NE KADARDIR?

Meclisten geçen torba yasayla öngörülen SSK 65 yaş aylığı asgari ücretin 3 de 1’i olarak belirlenecektir. 2015  Ocak ve sonrası için 128,48 TL dir . Bu rakama %5 ek ödeme olan 7,71 ilave edilir. Toplam 136,19 TL dir..Yaşlılar %70 üzeri özürlü iseler maaşları 3 katına çıkartılır..Bu durumda 408,57  TL ödenecektir.

65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN VE NASIL ALINIR?

Doldurulan formlar malmüdürlüğü tarafında tüm belgeler genel müdürlüğüne eksiksiz ulaşmasıyla işlemler başlatılır. Eğer yanlış doldurulmuşsa yada eksik varsa gerekli evraklarda işlemler uzar. Bağlanan aylık için ilk ödeme, T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise herhangi bir PTT şubeleri aracılıyla yapılır. 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

İhtiyaç Kredisinin Kredi Notuna Etkisi

ÖDEME GÜNLERİ NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;
-Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
-Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
-Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
– Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.
– Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Ödeme yapılmaktadır.

Borsa Güvenilir mi ?

ALINAN SAĞLIK HİZMETLERİ NASIL KARŞILANIR?

Devlet tarafından 2022 sayılı kanuna göre 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere yeşil kart çıkarılır.  5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin üç numaralı alt bendine göre genel sağlık sigortası kapsamında genel müdürlük tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu‘na durum bildirilir ve bildirimden sonra Genel Sağlık Sigortası adı altında Sosyal Güvenlik Kurumu’na tecil olunur.

https://www.borsarehberi.info/2016/07/adi-hisse-senedi-nedir.html

 

Yorumlar

yorum

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here