Massetme Yaklaşımı

0
592
Massetme

1952 yılında Sidney S. Alexander’ın Devalüasyonun Ticaret Bilançosu üzerindeki etkileri isimli makalesinde ortaya konulmuş olan bir yaklaşımdır ancak kavramı bulan Kenneth Boulding’dir.

, Bir ekonomik sistemde dış dengenin nasıl sağlanabileceği ile ilgilidir, bu yaklaşıma toplam harcama yaklaşımı da denilmektedir.  Yazar kuramında iç denkliği görmezden gelip daha çok dış denklik üzerinde durmaktadır. Dış borçlar yatırımların finansmanı kullanıldığında sağlanan sermayenin marjinal verimliliği dış borç maliyetine eşitse messatme kapasitesinin tamamı kullanılmış demektir.

nedir-1

En net anlamda ise Massetme yaklaşımına göre dış ticaret açığı, bir ülkenin kendi olanaklarının ötesinde yaşaması, yani toplam üretimden daha fazlasını tüketim, yatırım ve kamu harcamalarında kullanmasıdır. Mikro yaklaşımla çalışmayan bu görüşün çıkış noktası ticaret bilançosunun milli gelirle toplam harcama arasındaki farka eşit olduğudur. Formül olarak izah edersek ;

Bp( net ödemeler bilançosu)=Y(toplam iç ürün) – E  (toplam harcama)

Eğer Y> E ise, ülkenin ödemeler bilançosu fazlalık verir.

Formüle massetmeyi eklersek şöyle bir formül elde ederiz ;

Bp( net ödemeler bilançosu)=Y(toplam iç ürün) – A (toplam measetme)

Massetme, en temel anlamda, tüketim ve Yatırım harcamaları ile kamu harcamalarının toplamıdır. Diğer bir söyleyişle, her türlü amaç için yaratılan talebi kapsar.

Messatme kelime anlamı : Emme, içine çekme.Soğurma

Messatme İngilizce anlamı : Absorption, assimilation

Yorumlar

yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here