Hisse Senedi Nedir, Hisse Senedi Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

37
4314
hisse senedijpg

Hisse Senedi Nedir,

1-9

Sermaye şirketleri tarafından, ortaklık ve paylarını tespit etmek amacıyla ortaklarına verilen kıymetli evraklara hisse senedi denir. Bu senetler, SPK’dan (Sermaye Piyasası Kurulu) alınan izinle çıkartılır, ancak her sermaye şirketinin böyle bir hakkı yoktur. Hisse senedi çıkarmasına izin verilen kurumlar; sermayesi paylara bölünen komandit şirketler, anonim şirketler ve özel kanunlarla kurulan şirketlerdir. Bu kurum ve şirketlerin hisse senetleri de SPK izniyle çıkartılmaktadır. Ayrıca şirketin anaparasının, eşdeğer parçalarından birisine de hisse senedi denir. Bu hisse senetlerinden birisini satın alırsanız, şirkete ortak olmuş sayılırsınız yani şirket üzerinde belli haklara sahip olursunuz. Bu haklar ise bazı sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Hisse senetleri, şirket üzerinde mülkiyeti ve ortaklığı temsil eder. İlgili şirket faaliyetlerine devam ettiği sürece hisse senetleri geçerli olur ve şirket kar ettikçe ya da zarar ettikçe bundan hissedarlar da etkilenir.

1-11

Hisse senetlerinin sabit bir getirileri mevcut değildir şirketin kar zarar durumuna göre değeri belli olur, ayrıca şirketin yatırım kararlarına ve bilanço kazancına göre değeri farklılık gösterir. Bir hisse senedinin sahibine olan yıllık getirisine temettü adı verilir ve temettü miktarı, hisse senedinin piyasa değeri üzerinde değişiklik yaratabilir. Bir hisse senedinin borsada ticareti yapılıyorsa hisse senetleri halka arz edilmiş demektir, anlamı ‘borsaya kote edilen hisse senetleri’ dir. Devletin denetleyici mekanizması tarafından uygun görülen hisseler borsada işlem görmeye başlar ve kayıt altına alınırlar.

2-3

Hisse Senedi Türleri ise ;

Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri: İmtiyazlı hisse senetleri adi hisse senedine kıyasla özel kılan özel temettü dağıtımı gibi daha ayrıcalıklı haklar sağlayan hisse senedi türü olmasıdır. Adi hisse senetleri ise şirketin belirli bir kısmını temsil eden, sahiplerine kardan pay alma, yönetimde yer alma, şirket faaliyetleri hakkında bilgi alma ve oy kullanma gibi haklar sağlayan hisselerdir.

Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senetleri: Hamiline yazılı hisse senetlerinde herhangi bir isim bulunmaz ancak nama yazılı hisse senetleri, ortaklık payını göstermesi için çıkartılmış ve üzerinde ilgili şahsın ismi yazılı olan değerli evraklardır.

Primli ve Primsiz Hisse Senetleri: Hisse senetleri üzerinde nominal değer belirtilmiştir ve bu değerden daha yüksek bir bedelle çıkartılmış olan senetlere “primli hisse senetleri” adı verilir. Üzerine yazılmış olan değerden çıkartılan hisse senetlerine ise “primsiz hisse senetleri” denilmektedir.

Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri: Şirket tarafından, sermaye veya kuruluş artırımında çıkartılan hisse senetlerine “bedelli hisse senetleri” adı verilir. Şirketin belirli varlıklarında meydana gelen değer artışı ile bu değer artışının sermayeye ilave edilmesi sonucu çıkartılan hisse senetlerine ise “bedelsiz hisse senetleri” denilmektedir.

İntifa ve Kurucu Hisse Senetleri: İntifa hisse senetleri, şirket tarafından bedeli ödenmiş olan pay sahiplerine, safi kazanç, tasfiye neticesinde iştirak ya da yeni çıkartılacak olan hisse senetlerini alma hakkı sağlayan hisse senetleridir. Kurucu hisse senetleri ise, şirket için önemli olan az sayıda kişilere ve şirket kurucularına karşılıksız verilen hisse senetleridir.

 

Yorumlar

yorum

37 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here