11 | Eylül | 2016 | Borsa Rehberi
All for Joomla All for Webmasters

Günlük Arşiv: Eylül 11, 2016

Kayıtlı Sermaye Nedir?

2
Kayıtlı Sermaye Nedir? Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın çıkartabilecekleri, azami hisse senedi miktarını gösteren, Ticaret Siciline tescil edilmiş sermayeleridir.

Kaydi Takas Nedir?

nedir
Kaydi Takas Nedir? Üyelerin, takasa olan para borçları ile takastan olan para alacaklarının hesaben ödenmesi ile menkul kıymet borçları ile menkul kıymet alacaklarının hesaben teslimidir.

Katılma İntifa Senedi Nedir?

2
Katılma İntifa Senedi Nedir? Nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma ve yeni pay alma gibi haklar sağlayan bir kıymetli evraktır.

Kamuyu Aydınlatma Nedir?

2
Kamuyu Aydınlatma Nedir? Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla, sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerin (özel durumların) kamuya açıklanmasıdır.

Kalanını İptal Et (KİE) Nedir?

nedir
Kalanını İptal Et (KİE) Nedir? Fiyat ve miktarın girildiği ancak işlem kısmen veya tamamen gerçekleşmezse işlem görmeyen kısmın ekranda pasif olarak görünmeyerek sistem tarafından otomatik olarak iptal edildiği emir türüdür.

İtfa Nedir?

nedir
İtfa Nedir? Tahvil ihraç planında belirlenen tarih ve miktarlarda ana paranın geri ödenmesidir.

İzahname Nedir?

2
İzahname Nedir? Sermaye piyasası araçlarının ihracında ya da halka arzında ortaklıklarca halkı şirket ve hisse senetleri konularında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmesi gereken belgedir.

İştirak Nedir?

2
İştirak Nedir? Bir ortaklık ile işletme arasında, söz konusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağ yaratan, doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisidir.

İşlem Miktarı Nedir?

2
İşlem Miktarı Nedir? Bir piyasada, bir seansta ya da belli bir dönemde alınıp satılan (el değiştiren) menkul kıymet adedidir.

İşlem Hacmi Nedir?

nedir
İşlem Hacmi Nedir? Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen toplamların toplanmasıdır.

Son Eklenenler

DOLAR 6.27 LİRAYA YÜKSELDİ.

CUMA GÜNÜ 6 LİRAYA KADAR GERİLEYEN DOLAR TEKRARDAN YÜKSELMEYE BAŞLADI.

DOLAR 5.89 SEVİYESİNE GERİLEDİ

12 Ağustosta 7.20 lirayı gören dolar 16.08 tarihi ve 8.46 saati itibariyle 5.89 seviyesine geriledi.

TÜRKİYE DOLAR BASKISINDAN NASIL KURTULUR ?

ABD’nin geçen hafta başında Ülkemize uygulamaya çalıştığı ekonomik yaptırımlar ve vergi artırımları sonrası 4.80 olan dolar 7.20 seviyesine kadar yükseldi.Zamanında bankacılık alanında yapılan çalışmalar,Merkez...

Free WordPress Themes, Free Android Games