BigMac Endeksi Nedir ?

0
699
Genellikle dünya çapında standart bir mal sepeti olmadığı için iktisatçılar reel döviz kurunu tahmin etmek için hamburger gibi bir standart malın fiyatını kullanırlar.
Örneğin: Dolar = 1,48 TL iken hamburgerin ABD deki fiyatı 2,20$ ve Türkiye’deki fiyatı 5 TL’dir. Buna göre hamburger cinsinden dolar ve TL’nin satın alma gücü veya reel kuru nedir ?
EXRr = 1,48 x (2,205) = 0,65 olur.
Hamburger cinsinden TL’nin satın alma gücü doların satın alma gücünden daha az. Reel kur ne kadar yüksekse o kaar daha fazla yabancı mal birimi satın alınır. Eğer EXRr > 1 aynı mal ülke içinde yabancı mallara göre daha ucuzdur ve ülke içi paranın satın alma gücü daha fazladır. EXRr < 1 olursa mallar iç piyasada daha pahalıdır ve TL’nin satın alma gücü azdır. Örneğimize göre söyleyecek olursak sonucu 0,65 bulmuştuk. 0,65 < 1 olur. Yani ABD’de hamburger daha ucuzdur ve doların satın alma gücü daha fazladır.
BigMac endeksi tek bir mal kullanılarak yapılmaktadır. Bir reel kur hesaplama denemesidir. Gerçek hayatta her ülke çok farklı birçok mal üretilmekte; bu nedenle reel kurun hesaplanabilmesi bu çok sayıdaki malı dikkate alarak ve bir ülkedeki mallar grubunun fiyatlarıyla başka bir ülkede aynı mal grubunun fiyatını gösteren bir fiyat endeksinin mukayese edilmesiyle hesaplanabilir. Tüketici fiyat endeksi veya GSYİH deflatörü gibi fiyat endeksi kullanılır.

Yorumlar

yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here